Diskreetne matemaatika

Ma mõtlesin, et kirjutan siia lehele kontrolltööde vastused aga need tööd läksid lõpuks liiga lihtsaks ja siis enam ei viitsinud. Sorry, kui sul midagi oli väga vaja, et sa siia jõudsid 🙂

4. Loogikafunktsioonid

Üksik algterm või algtermide konjunktsioon.

Elementaarkonjunktsioon

Mitu rida on 3-muutuja loogikafunktsiooni tõeväärtustabelis?

8

Loogikafunktsiooni argumendiks olev kahendvektor on…

…argumentvektor.

Kas järgnev väide on õige või vale? 4-mõõtmeline Boole’i ruum on kõikide 4-järguliste 2ndvektorite hulk.

Tõene

Määramatuspiirkonna moodustavad sellised argumentvektorid, mille korral loogikafunktsioon …

…võib omandada ĂĽkskõik kumba loogikaväärtuse 0 või 1.

Kuidas nimetatakse kahendvektorite (kindlate omadustega) hulka, kus on 1 või 2 või 4 või 8 või 16 jne kahendvektorit ja mille vektoresitus koosneb sümbolitest 0 1 — (näiteks: 00—1 1—— 01 )

Intervall

Kui osaliselt määratud loogikafunktsiooni määramatuspiirkonnas on 4 argumentvektorit, siis mitu täielikult määratud funktsiooni sobib selle osaliselt määratud funktsiooni esindajateks ?

24 = 16

Mitu 2-muutuja loogikafunktsiooni on olemas ?

16

Loogikafunktsioonil võib olla mitu erinevat täielikku disjunktiivset normaalkuju (TDNK)

Väär

Millised on loogikafunktsiooni võimalikud esitusviisid?

loogikaavaldis
numbriline kĂĽmnendesitus
tõeväärtustabel

Mitu kahendvektorit kuulub 5-mõõtmelisse Boole’i ruumi?

32

Loogikafunktsiooni argumendiks olev kahendvektor on…

Argumentvektor

Loogikafunktsioonil on alati ĂĽksainus minimaalne disjunktiivne normaalkuju (MDNK)

Väär

Üksik algterm või algtermide disjunktsioon

Elementaardisjunktsioon

5. Funktsiooni normaalkujude minimeerimine

Kuidas nimetatakse 1-de piirkonna suvalist intervalli ?

Implikant

Kuidas nimetatakse sellist implikanti, mis tervikuna ei sisaldu mitte ĂĽheski teises, veelgi suuremas implikandis ?

Lihtimplikant

Mitu piirkonda on erinevate suurustega Karnaugh’ kaartidel ?

2 * muutuja arv. Nt 3-muutuja Karnaugh’ kaardil on 6 piirkonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.