8. ĂĽlesanneteleht

8.3. Tehas suunas lattu 500 kvaliteetset toodet. Tõenäosus selleks, et transportimisel toodet vigastatakse on 0,002. Leida, millise tõenäosusega saabub lattu 3 vigastatud toodet.

8.4. Normaaljaotusega juhusliku suuruse keskväärtus on 40 ja dispersioon 200. Kui suur on tõenäosus, et juhusliku suuruse mõõdetav väärtus on vahemikus (30; 80); juhusliku suuruse kolmest sõltumatust väärtusest ükski ei oleks vahemikus (30; 80).

8.7. Kui suur on tõenäosus, et sajast istutatud puust läheb kasvama 65 kuni 75, kui ühe puu kasvamaminemise tõenäosus on 0,7?