6. May 2020 |

iee1100: OFDM sagedustihedus, 16-QAM modulatsioon jms…

Ma arvan, et sa jõudsid siia seda ülesannet lahendades (et eksami eeldused saaks täidetud). Pididki jõudma 🙂 Kuna see info on üsna rare, siis jagan, mis ma Wikipediast leidsin. Slaididel ja Stallingu raamatust ma nii hästi selle kohta infot ei leidnud.

Kuna ülesanded on natuke erinevad, siis ma loodan, et õppejõududel ei ole selle näite jagamise vastu midagi.

Näiteülesanne:

Kanalis edastatakse ortogonaalset sagedustihendust OFDM kasutades andmeid üle 28 alamkandja (subcarriers).

Kõiki alamkandjaid moduleeritakse 16-QAM modulatsiooni kasutades. Ühe OFDM sümboli kestus on 43,9 μs, veakindlus tagatakse konvolutsioonilse koodiga mille kiirus on 2/3. Kui suur on bitikiirus antud kanalis?

16-QAM modulatsioon tähendab, et iga sümbol on 4 bitti (16 QAM has four bits per symbol)
Ts = 43,9 μs = 0.0000439 s (sümboli kestus)
R = k / n = 2 / 3 (koodi kiirus ehk andmebittide arv jagatud ploki pikkusega)
N = 28 alamkandjat (subcarriers)

Näitelahendus:

Δf = 1/Ts = 1 / 0.0000439 s = 22779 Hz (subcarrier spaceway)

N * Δf = 28 * 22779 Hz = 637812 Hz (total passband bandwidth, sümbolit sekundis)

Kuna 16-QAM, siis iga sümbol on 4 bitti.
637812 sümbolit/s * 4 bit = 2551248 bit/s.

Kui see korrutada koodikiirusega (R = 2/3), siis tuleb õige vastus, milleks on 1.7 Mb/s. Moodle tahab millegipärast ühikuks Mb/s, mitte Mbit/s. Ei tea miks.

Üldvalem

n – alamkandjate arv (antud näites 28)
Tb = ühe sümboli kestus (43,9 μs)
r – koodikiirus (2/3)
M – antud näites 16, log2(M) on bittide arv sümbolis

Vastus ikka sama. 1.7 Mb/s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.